Lista rzeczy do zrobienia:

 • Poprawienie polskiej instrukcji obsługi
 • Napisanie angielskiej instrukcji obsługi

Niestety praktycznie cała dostępna pamięć FLASH procesora ATMega64 została już użyta, więc dodawanie nowych funkcji jest prawie niemożliwe. Błędy usuwane są na bieżąco w miarę ich znajdowania

Historia wersji:

0.080

Wersje od 0.075 do 0.079 zostały stworzone tylko do celów testowych.
 • POPRAWKA! w pewnych warunkach (podwójna zmiana typu miksera z krzywej na inny typ, zapisanie i ponowne ustawienie go jako krzywą i zapisanie) powodowało uszkodzenie konfiguracji modelu!
 • POPRAWKA: usprawnienia mikserów opóźniających (dane historyczne miksera opóźniającego są kasowane tylko gdy to jest niezbędne)
 • przeprojektowanie trymerów !
 • Sygnał wyjściowy (z dodanymi wartościami trymerów) jest obecnie obcinany do wartości maksymalnych ustawionych w konfiguracji radia.
 • Model -> Wizualizacja jest obecnie "Wizualizacją PPM". Pokazuje rzeczywiste wyjście ppm po dodaniu trymerów i rewersów wyskalowane w min/max ustawionego w "Konfiguracji Toru Radiowego" (poprzedni typ wizualizacji jest dostępny w PODSTAWY->Wizualizacja)
 • KONFIG->Tor Radiowy: Minimum i Maksimum określają obecnie graniczne i nieprzekraczalne wartości generowanych sygnałów.
 • Kalibracja wyjść nowego modelu ustawiona jest obecnie na "Domyś.śro" (z konfiguracji Toru Radiowego) +/- 500us
 • Ustawienia min/max serwa (wyjścia) są obecnie ograniczone do wartości min/max ustawionych w konfiguracji "toru radiowego"
 • Opóźnienie trymerów można obecnie ustawić od "1" (wcześniej od 5)
 • Ustawienie domyślne toru radiowego: min/max są ustawione na 260 / 1740 us co powinno być odpowiednie dla wbudowanego w Turnigy 9x modułu flysky.
 • Poprawione znalezione literówki
 • watchdog
 • dodano: Restart po załadowaniu modelu z karty SD lub wybraniu nowego modelu (pusty) przez watchdoga
 • punkty mikserów czyszczone po skasowaniu/zmianie miksera.
 • "RC" w pamięci EEPROM jest zapisywane w prawidłowej kolejności.

0.074

 • Timer/Clock poprawiono wyświetlanie na ekranie i dostęp z poziomu mikserów (zaawansowany użytkownik)
 • usunięto błąd mały czyszczenia ekranu podczas konfiguracji maszyny stanowej

0.073

 • poprawia 3400989 Warunki - dziwne zachowania
 • poprawia 3400987 "pusty" warunek po zmianie trybu warunku

0.072

 • poprawia problem zapisu trymerów

0.071

 • poprawia błąd trymera (kiedy kanał wyjściowy działa w trybie odwróconym /reverse/ a trymer < 0)

0.070

 • nowy model generacji sygnału PPM (PPM const), który ma stałą długość ramki (sygnał synchronizacji jest dłuższy aby utrzymać stała długość ramki). Dostępny w konfiguracji kanału radiowego.
 • "pusty" warunek jest obecnie wyświetlony jako "Wyłączony"
 • puste bity stanu w regule "USTAW" w maszynie stanowej są obecnie wyświetlana jako "_" zamiast jako spacje
 • poprawia wyświetlanie reguły TReset (błędne przypisanie)
 • poprawia wyświetlanie (moduł wyświetlania - ZMIENNA)

0.069

 • zmiana definicji pliku na nr 12, zachowana kompatybilność z poprzednimi wersjami
 • zmienne modelu mogą być zmieniane przez trymery (po konfiguracji i aktywacji)
  ta aktywacja wykonywana jest przez maszynę stanową
  inna reguła maszyny stanowej może przywrócić standardowe zachowanie trymerów
  aktualne przypisanie jest widoczne w menu "Podstawy -> Zmienne modelu"
 • zakres trymerów rozszerzony do -100,100 aby zunifikować go z zakresem zmiennych modelu
 • trymery nie mogą skrócić sygnału wyjściowego bardziej niż pojedynczy "tik" (0.5 ns) *poprawka*
 • zapewnienie poprawności tekstu (podczas ustawiania nazwy/katalogu dopuszczalne są tylko litery i cyfry)
 • zmienne modelu zapisywane są razem z trymerami
 • globalna konfiguracja trymerów może zostać znowu zapisana *poprawka*
 • zmienne modelu i trymery mogą być zmieniane przez maszynę stanową (tylko tryb autora)!!! UWAGA, te zmiany nie są automatycznie zapisywane! (zapisują się dopiero po zmianie trymera lub po wejściu do menu)
 • usunięto artefakty z ekranu maszyny stanowej
 • dodano dodatkową procedurę "resetu" ekranu LCD w celu lepszej obsługi wadliwych ekranów LCD

0.068

 • (tylko do testów wewnętrznych) brak plików hex

0.067

 • Ważna poprawka! Edycja mikserów typu krzywa - poprawiona.

0.066 DON'T USE

 • NIE UŻYWAĆ! - zawiera błąd uniemożliwiający używanie mikserów typu krzywa.

0.065

 • poprawki wyświetlania menu
 • odczyt modelu z karty SD powinien być szybszy (zapisuje tylko niezbędne zmiany w pamięci EEPROM)
 • napięcie baterii powinno się zmieniać bardziej płynnie (15/16)
 • dodatkowe instrukcje inicjalizacji LCD (powinny usunąć część problemów z uszkodzonymi LCD)

0.064

 • Poprawia problem z kontrastem LCD
 • poprawia: old_servo_variables (dostępne tylko w trybie autora)

0.063

 • poprawia (hack) problem z niektórymi kartami SD które powodowały, że klawisz DN przestawał działać kilka sekund po dostępie do karty SD
 • dodanie wyświetlania wartości wyjść na ekranie wizualizacji (może być użyteczne)

0.062

 • poprawia czyszczenie pamięci po załadowaniu modelu z karty SD, a następnie użyciu funkcji "Nowy model"

0.061 BETA

 • Pierwsza wersja BETA (koniec nowych funkcjonalności, tylko poprawki)
 • wyświetlanie trymerów (zmienione na pełny kwadrat kiedy równe 0)
 • po załadowaniu modelu z karty SD, nazwa pliku zastępuje nazwę wewnętrzną
 • Menu Info ma obecnie poprawne opisy "Katalog / Nazwa"
 • Informacja o karcie SD nie pokazuje już rozmiaru tablicy FAT
 • zmiana obsługi "pikania". Obecnie niektóre sygnały mają wyższy priorytet niż pozostałe. Priorytet ma trymer przechodzący przez 0 i dźwięki generowane przez reguły maszyny stanowej
 • zmiany w kodzie w celu zaoszczędzenia pamięci FLASH (w wizualizacji)

Poprzednie wersje... przypuszczalnie to nie jest takie istotne (można to zawsze sprawdzić w repozytorium SVN w opisie historii zmian)

Ostatnio edytowano o 17/09/2012 23:06:53
Zasilony przez Anwiki • 0.056 sec • 2.51 MB