Instrukcja użytkownika: Tuning - zegary i wyświetlacz

Table of contents

  1. Zegary
  2. Wyświetlacz

Zegary

RadioClone posiada 4 wbudowane zegary. Można je konfigurować i kasować przez menu MODEL → Zegary. Tradycyjnie klawisze góra dół pozwalają wybrać zegar do konfiguracji


Wyświelane informacje o zegarze to kolejno:
pierwsza linia:
Numer zegara: od 0 do 3
Obecne wskazanie zegara
Ustawiony czas alarmu (dla zegarów odliczających w górę) lub ustawienie początkowe dla zegarów odliczających w dół.
Ustawiony alarm (ilość piknięć) określane cyfrą od 1 do 4, tu nie ustawione (górna linia, ostatni znak)


druga linia:
kierunek działania zegara (strzałka w górę, zliczanie w przód, strzałka w dół odliczanie w dół)
Typ zegara (tu zawsze włączone)
„R” Czy zegar jest automatycznie przeładowywany po odliczeniu do alarmu (lub zera) – tu wyłączone. (dolna linia ostatni znak)

Zegar - zawsze włączony

Brak dodatkowego warunku na działanie zegara. Zawsze jeżeli zegar jest uruchomiony (wystartował np. przez autostart) odlicza.


Typ zegara – jeżeli mniejsze / większe

Brak dodatkowego warunku na działanie zegara. Zawsze jeżeli zegar jest uruchomiony (wystartował np. przez autostart) odlicza.


Zegar odlicza tylko jeżeli spełniony jest warunek na wybraną zmienną. np. można ustawić OUT3>-70 i wtedy zegar będzie odliczał tylko jeżeli silnik (podłączony do Out3) jest włączony.

Typ zegara - proporcjonalny

Brak dodatkowego warunku na działanie zegara. Zawsze jeżeli zegar jest uruchomiony (wystartował np. przez autostart) odlicza.


Szybkość zliczania zegara jest proporcjonalna do wybranej zmiennej. Pełna szybkość dla +100, zatrzymanie dla -100. Ustawienie zegara proporcjonalnie do zmiennej Out3 (standardowo wyjście do silnika) skutkuje jego pracą proporcjonalną do prędkości obrotowej silnika (uwzględnione zostaną wszystkie krzywe, D/R, Thr CUT itd...)

Typ zegara - stan

Można sterować zegarem za pomocą warunku analogicznego jak w mikserach...


Wyświetlacz

RadioClone pozwala na swobodne konfigurowanie informacji prezentowanych na ekranie (ekran główny). Ekran podzielony jest na umowne „moduły” tej samej wielkości, które są nazywane według następującego schematu:

G08H
19
2A
3B
4C
5D
6E
7F
Każdy z modułów może być niezależnie konfigurowany, oraz jego zawartość może się zmieniać w zależności od potrzeb (warunek analogiczny jak przy mikserach).
Należy pamiętać, że kolejność ma znaczenie. Tylko pierwsza definicja spełniająca warunek dla danego modułu zostanie wyświetlone. Jeżeli są dwie definicje odnoszące się do tego samego modułu, to pierwsza której warunek będzie spełniony zostanie wyświetlona, a kolejne zostaną pominięte.

Klawisze lewo/prawo pozwalają zamieniać kolejność definicji modułów wyświetlacza.

Moduł Nazwa

Wyświetla aktualnie zdefiniowaną nazwę modelu. Działa również dla pionowych modułów.

Moduł Tekst

Wyświetla dowolny tekst do 9 znaków. Zdefioniowany tekst przechowywany jest w przestrzeni tekstów (łącznie 255 znaków). Należy pamiętać, że tekst zajmuje jeden znak więcej niż jego faktyczna długość (znak końca tekstu).
Moduł może być modułem pionowym.

Moduł Wartość

Moduł pozwala na wyświetlenie wyświetlenie wartości dowolnej zmiennej jako liczby 3 cyfrowej wraz ze znakiem. Dodatkowo można wprowadzić 4 znakowy tekst, który zostanie wyświetlony przed liczbą.
Moduł nie może być modułem pionowym

Moduł Zegar

Moduł wyświetla wskazanie wybranego zegara w formacie H:MM:SS.
Moduł nie może być modułem pionowym.

Moduł Bateria

Wyświetla obecny poziom napięcia baterii (wyskalowany w Voltach)
Moduł nie może być modułem pionowym

Moduł Stany

Pokazuje stan wirtualnych przełączników. Każdy włączony przełącznik zapisany jest jako odpowiednia cyfta np. „ 3 7” oznacza włączone przełączniki wirtualne nr 3 i 7

Moduł Debuger

pokazuje informację jak szybko działa aparatura. Przykładowo zapis 0060/0442, oznacza, że ramka PPM generowana jest 60 razy na sekundę, a pętla główna programu wykonuje się 442 razy na sekundę.
Moduł nie może być modułem pionowym

Moduł wskaźnik

pokazuje w postaci „słupka” z oznaczeniem trymera (opcja) wartość dowolnej zmiennej. Domyślnie używany do prezentowania odczytów drążków (sprawdzenie kalibracji) i pozycji trymerów.
Moduł może być modułem pionowym

Ostatnio edytowano o 19/02/2012 23:56:50
Zasilony przez Anwiki • 0.104 sec • 2.87 MB