Instrukcja użytkownika: Idziemy dalej – konfiguracja modelu

Główną konfigurację modelu ustawiamy w menu MODEL. Sugeruję następujący tryb konfiguracji:
 1. rozpocząć od zmiany nazw używanych wejść i zmiennych mikserów i wirtualnych przełączników, tak aby później łatwiej się do nich odwoływać.
 2. ustawić 2-gi poziom mikserów w którym należy przypisać odpowiednie zmienne mikserów (lub w wyjątkowych przypadkach i inne zmienne) do wyjść odzwierciedlając konstrukcję modelu. (MODEL->MIXERY 2.Poziom)
 3. Ustawić 1-szy poziom mikserów (na razie nie stosując żadnych faz lotu itp.) Warunki na początek wskazane jest ustawić na „zawsze wł”. (MODEL->MIXERY 1.Poziom)
 4. Przetestować czy wyjścia zachowują się w sposób jaki był zaplanowany (MODEL‑>Wizualizacja)
 5. Uruchomić model (zachowując środki ostrożności np zdjęcie śmigła) i skorygować „centra” serw (PODSTAWY->Wyjścia) lub nawet zakresy ruchu serw (MODEL->Wyjścia)
Jeżeli wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami:
 1. Zmodyfikować miksery 1-go poziomu, tak aby uwzględniały oczekiwane fazy lotu
 2. Skonfigurować 1-szy zegar
 3. Ustawić dodatkowe szczegóły konfiguracji (jeżeli wymagane),
 4. Skonfigurować wyświetlacz
 5. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, skonfigurować maszynę stanową. (MODEL->Maszyna stanowa)
 6. Przetestować czy odpowiednie wirtualne przełączniki włączają się i wyłączają w sposób jaki był zaplanowany (MODEL->Wizualizacja)
Zadanie programowania można sobie bardzo ułatwić jeżeli będziemy programować przy uruchomionym modelu, lub choć widząc kilka serw podłączonych do odbiornika i rozmieszczonych jak w modelu. Praktycznie wszystkie zmiany wprowadzane w mikserach są widoczne „na bieżąco” i jeżeli coś idzie nie po naszej myśli wystarczy wcisnąć klawisz EXIT i powrócić do ustawień przed ostatnią zmianą.

Zmiana nazw

Menu:MODEL -> Zmiana nazw

Tu możemy przypisać nowe nazwy do Wirtualnych przełączników, wejść (drążków, pokręteł, przełączników), Zmiennych modelu i zmiennych mikserów.Wszystkie nazwy z wyjątkiem nazw wirtualnych przełączników mogą mieć do 4 znaków.
Zaleca się aby zmienne mikserów oznaczać w sposób znaczący, dla przykładu w konfiguracji domyślnej są poprzedzone literą M.

Wyjścia (serwa) – zaawansowana kalibracja

Menu:MODEL -> Wyjścia (serwa)

Tu możemy zmienić zakres ruchu serwa. Przykładowy ekran konfiguracji wygląda następująco:Zaleca się aby zmienne mikserów oznaczać w sposób znaczący, dla przykładu w konfiguracji domyślnej są poprzedzone literą M.

Wizualizacja

Menu:MODEL -> Wizualizacja PWM

W tej opcji widzimy syngał wysyłany do nadajnika. Przykładowy ekran wygląda następująco:Wizualizacja to jest podobna do tej z menu PODSTWY. Różni się jednak tym, ze pokazuje do 14 kanałów na raz. Kanały nie są jednak opisane, tylko pogrupowane w grupy po 4, 3 i pozostałe. Należy zwrócić uwagę, że pokazywane są rówież odwrócenia kanałów wyjściowych wykonane w opcji "Wyjścia". Jako wartości minimum i maksimum przyjmowane są te zdefiniowane konfiguracji globalnej toru radiowego.
Jeżeli model ma więcej niż 14 kanałów to pokazywane jest jedynie 14 pierwszych. Dodatkowo na górze ekranu widoczne są aktywne przełączniki wirtualne.

Ostatnio edytowano o 07/11/2012 22:20:39
Zasilony przez Anwiki • 0.056 sec • 2.56 MB