Instrukcja użytkownika: Zanim zaczniesz - konfiguracja radia

Po wgraniu RadioClone do twojego radia, zostanie ono skonfigurowane domyślnymi wartościami. Aby dostosować je do twojego konkretnego egzemplarza oraz twoich osobistych preferencji należy dokonać jego globalnej konfiguracji.

Kalibracja drążków i pokręteł

Menu:KONFIG->kalibracja drążków

Wykonanie kalibracji jest niezbędne po wgraniu nowego firmware (a także po aktualizacji oprogramowania). Kalibracja zapamiętuje drążków umożliwia opcja: KONFIG -> kalibracja drążków. Uruchamiając ją zobaczysz następujący ekran:
Najszybsza metoda. Jeżeli chcesz możesz wtedy pominąć resztę tego rozdziału:

 1. ustaw w pozycji środkowej wszystkie drążki i pokrętła
 2. wybierz “Auto OFF” i wciśnij klawisz MENU (przełączy się na Auto ON and zmieni wszystkie wyświetlane poniżej liczby)
 3. porusz drążkami do wszystkich rogów
 4. obróć pokrętła na wartość minimum i maksimum
 5. przejdź klawiszem (UP) do opcji „Zapisz” i wciśnij klawisz MENU
 6. „Zapisz” powinno zmienić się na „Zapisano” a auto na „Auto OFF”
 7. Teraz możesz nacisnąć klawisz EXIT – kalibracja zakończona


Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, co się stało:
Każdy wiersz opisuje jedno wejście analogowe. Pierwsza kolumna (z literami A,B,C...) wskazuje o które z wejść chodzi (zobacz rozdział o podstawach aby zobaczyć przypisania). Druga kolumna (pierwsza z numerami) pokazuje obecny „surowy” odczyt z potencjometru. Pozostałe trzy kolumny to dane kalibracji. Oznaczają kolejno minimalną, centralną i maksymalną wartość. Te trzy wartości mogą być zmieniane przez użycie klawiszy +/-, lub użycie klawisza MENU aby przepisać aktualny odczyt do podświetlonego pola.

Aby skalibrować tylko jeden potencjometr:
 1. wybierz jego minimum, przesuń potencjometr (drążek lub pokrętło) na pozycję minimalną
 2. naciśnij klawisz MENU
 3. powtórz powyższe czynności dla pozycji środkowej i maksymalnej


Jest jeszcze dodatkowa funkcja w kalibracji. Można odwrócić wejście (reverse), Należy najpierw wykonał prawidłową kalibrację, wyłączyć „AUTO ON”, wybrać właściwy kanał (dowolną z jego wartości) i przytrzymać wciśnięty klawisz menu ponad 3 sekundy. Po jego puszczeniu wartość minimalna i maksymalna zostaną zamienione miejscami, a kanał zostanie przestawiony w tryb reverse. Należy pamiętać że to ustawienie jest ważne dla wszystkich modeli! Jeżeli chcesz odwrócić któryś z kanałów modelu – to złe miejsce aby tego dokonać!

Pamiętaj, zapisz ustawienia aby zachować swoją kalibrację.

Poziom napięcia alarm baterii

Menu:KONFIG –> Bateria


Pozwala na ustawienie napięcia przy którym będzie się uaktywniał alarm niskiego poziomu baterii. Alarm to cztery krótkie „piknięcia” powtarzane co 53 sekundy. Domyślne wartości powinny działać wystarczająco dobrze dla większości aparatur. Jeżeli jednak potrzebujesz dokonać kalibracji odczytywanego napięcia, przeczytaj poniższy rozdział.
Skrót jak ustawić alarm na wybraną wartość napięcia:

 1. Przejdź to wiersza: Alarm .....V: ..... (klawiszami UP/DN)
 2. Używając klawiszy +/- ustaw oczekiwany poziom napięcia który uruchomi alarm (uwaga – zmieniasz „surową” wartość, ale wartość ta przeliczana jest na bieżąco na napięcie i pokazywana w tym samym wierszu)
 3. Zapisz swoje ustawienie (przez naciśnięcie klawisza MENU na opcji „Zapisz”)
 4. Kiedy napis zmieni się na „Zapisano” możesz nacisnąć klawisz EXIT aby opuścić tą opcję.


Szczegółowy opis:
Napięcie baterii traktowane jest tak samo jak każda analogowa wartość odczytywana przez aparaturę. Tak więc ma „minimum” i „maksimum”. Jako maksimum przyjąłem wartość napięcia dla 12V natomiast minimum to wartość odczytana dla 5V. Teraz zakładając liniowość pomiaru, oprogramowanie może przeliczyć dowolną odczytaną wartość pomiaru na napięcie w Voltach.

Aby zmienić ustawienia kalibracji, nie potrzebujesz koniecznie dokładnych pomiarów dla 5 i 12 voltów. Wystarczy abyś znał odczyty dwóch różnych pomiarów dla w miarę odległych od siebie pomiarów (np. 7.6V i 11V). Wtedy używając prostych obliczeń możesz przeliczyć je na wartości dla 12V i 5V.


Przykład: (vx – napięcie, rx – odczyt „surowy” z aparatury „Odczyt”)
	v1= 11V	r1=800 (1 pomiar)
	v2=7.6V	r2=450 (2 pomiar)
	
Najpierw wylicz parametry A i B (liczby mniejsze niż zera są też poprawne):
	A = (r1 – r2) / (v1 – v2)	= 102,94
	B = r1 – v1*A			= -332,35
	
Teraz możesz policzyć odpowiednie wartości:
	Ustawienie dla 12V = 12*A+B		= 903
	ustawienie dla  5V =  5*A+B		= 182
	

Konfiguracja LCD

Menu:KONFIG –> Kontrast LCDPozwala na zmianę kontrastu ekranu. Możesz ustawić dowolną wartość z przedziału 0-63. Domyślna wartość to 30.
Jeżeli nie możesz odczytać LCD po zmianie tej wartości, nie panikuj. Naciśnięcie klawisza EXIT (bez zapisywania) przywróci ostatnią zapisaną wartość!

Możliwe jest również konfiguracja podświetlenia ekranu. Podświetlenie musi zostać podłączone do pinu PB7 (pin narożny z własnym nieużywanym padem).
Dopuszczalne są następujące konfiguracje:

 • Zaw. Wł – podświetlenie jest cały czas włączone
 • wyłączone – podświetlenie pozostanie wyłączone
 • 1-254 ustawienie ilości sekund które mają minąć zanim podświetlenie automatycznie się wyłączy. Ponowne włączenie nastąpi po naciśnięciu dowolnego klawisza (góra/dół lewo/prawo menu/exit) lub po aktywacji dowolnego alarmu.

Tor radiowy

Menu:KONFIG –> Tor radiowy

Pozwala na zmianę parametrów generowanego sygnału PPM (w tym maksymalnej ilości kanałów).Skrót – jak ustawić maksymalną ilość kanałów obsługiwaną przez radio:

 1. przejdź do wiesza „Ilość kan”
 2. używając klawiszy +/- ustawić maksymalną ilość kanałów którą jest w stanie obsłużyć twój nadajnik (to nie jest ustawienie dla modelu! Ale konfiguracja modelu nie może przekroczyć tej wartości)
 3. Zapisz ustawienia przez wciśnięcie klawisza MENU nad „Zapisz”
 4. Kiedy pojawi się napis „Zapisano”, możesz opuścić tą opcję klawiszem EXIT.


O co chodzi z tymi wszystkimi wartościami?
Wszystkie wartości na tym ekranie są zapisane w mikrosekundach (1/1000 części milisekundy, 1/1000000 sekundy).
To przebieg sygnału PPM generowanego przez aparaturę:


„Sync” to impuls synchronizacji. Jego długość może być ustawiona przez „Cz.synchr”
„Separation time”, to odstęp pomiędzy sygnałami – ustawiany przez “Cz.odstęp”
“Chan time” to czas trwania jednego impulsu kodującego wartość przesyłaną na danym kanale. Należy nadmienić, że zwyczajowo podaje się czas impulsu na danym kanale w dokumentacjach aparatur jako czas odstępu pomiędzy sygnałami + czas impulsu. Wtedy dopiero otrzymamy to znane z innych aparatur od 1000 do 2000 us (czyli od 1 do 2 ms).
Domyślne wartości używane do generacji sygnału można ustawić przez „Domyś.min”, „Domyś.śro” i „Domyś.max”. Te wartości mogą i najprawdopodobniej będą zmienione przez konfigurację modelu. Dla przykładu kalibracja wyjść zmienia właśnie te wartości! Analogicznie trymery modyfikują (w ograniczonym zakresie) w sposób niejawny generowany sygnał.

UWAGA: Jeżeli poprzestawiasz konfigurację tak bardzo, że radio przestanie reagować, a nawet bindować się, wtedy wybierz „Domyślne” w celu przywrócenia wartości początkowych.

Wersja programu

Menu:KONFIG –> Wersja programuPokazuje numer wersji zainstalowanego oprogramowania, informacje o autorze, kontakt email oraz stronę gdzie należy szukać dalszych informacji i poprawek.

Trymery

Menu:KONFIG –> Trymery

pozwala na zmianę zachowania trymerów. Uwaga: to ustawienie zmienia zachowanie aparatury niezależnie od modelu! Lecz jeżeli przyzwyczaisz się do jednego z Twoich ulubionych ustawień, wtedy i tak będziesz stosować identyczne dla każdego obecnego i nowego modelu.Linia „Trymery” zawiera 4 zestawy po 2 symbole. Każda para oznacza jeden trymer. Pierwszy symbol to oznaczenie o który trymer chodzi

lewy pionowy lewy poziomy
prawy poziomy prawy pionowy
Drugi symbol (można go przestawiać) oznacza który z drążków przypisany jest do trymera.
Dodatkowo można tu skonfigurować:
 • „Opóźnienie” jak długo trymer musi być przytrzymany aby rozpoczął auto powtarzanie (w 1/10 sek)
 • „szybkość” jak długo trzeba czekać na kolejne powtórzenie w trybie auto powtarzania (w 1/10 sek)
 • „krok trymera” określa o ile „przeskakuje” trymer przy każdym kroku

Tryb zaawansowany

Menu:KONFIG –> Tryb zaawansowany


Uruchamianie go na początku przygody z RadioClone nie jest dobrym pomysłem. Spróbuj opanować najpierw ustawienia standardowe.
Przestawienie trybów powyżej "podstawowy" pozwala na zdjęcie kolejnych ograniczeń w dostępnie do zmiennych. Tryb podstawowy pozwala np. na poziomie pierwszym mikserów, jako wejścia wybierać drążki i przełączniki. W trybie "autor" - nie ma, żadnych ograniczen... Ale wtedy to ty sam musisz dbać o to aby twoja konfiguracja nie powodowała otwartych pętli obliczeniowych.

Ostatnio edytowano o 14/02/2012 23:59:53
Zasilony przez Anwiki • 0.064 sec • 2.67 MB