Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkowania RadioClone

Table of contents

 1. Wstęp
 2. Czym jest RadioClone?
 3. Pierwszy kontakt
  1. Ekran główny
  2. Klawisze
  3. Struktura menu
 4. Podstawowe założenia
  1. Zmienne
  2. Warunki i przełączniki (stan wewnętrzny)
  3. Miksery
  4. Maszyna stanowa
  5. Główna pętla programu
  6. Trymery
 5. Zanim zaczniesz - konfiguracja radia
  1. Kalibracja drążków i pokręteł
  2. Poziom napięcia alarm baterii
  3. Konfiguracja LCD
  4. Tor radiowy
  5. Wersja programu
  6. Trymery
  7. Tryb zaawansowany
 6. Zaczynamy – podstawowa konfiguracja modelu
  1. Informacje (o modelu)
  2. Wyjścia - centrowanie
  3. Zmienne modelu
  4. Przestaw wejścia
  5. Trener (PPM IN)
  6. Wizualizacja
 7. Idziemy dalej – konfiguracja modelu
  1. Zmiana nazw
  2. Wyjścia (serwa) – zaawansowana kalibracja
  3. Wizualizacja
 8. Miksery
  1. Mikser: Kopia (Kop)/(Rew)
  2. Mikser Krzywa (Krz)
  3. Mikser Proporcjonalny (pro)
  4. Mikser opóźniający (opu):
  5. Mikser proporcjonalnie opóźniający (POu):
  6. Mikser Pusty (???):
 9. Maszyna stanowa
  1. Reguła ”Stan” - zmiana stany wirtualnych przełączników:
  2. Reguła „Ustaw” zmiana wartości zmiennej:
  3. Reguła „Kopia” - kopiuje jedną zmienną na drugą
  4. Reguła „Zreset” - kasuj zegar
  5. Reguła „Zgo” - uruchamia zegar
  6. Reguła „ZStop” - zatrzymuje zegar
  7. Reguła „ZCycle” - przełącza zegar pomiędzy stanem włączonym a wyłączonym
  8. Reguła „Beep” - wydaje dźwięk jeżeli warunek został spełniony
  9. Reguła „Zwolnij” - Zwalnia szybkość zmian konkretnego wyjścia do zadanego poziomu
  10. Reguła „TPrzyp” - przypisuje wybrany trymer do zmiennej modelu
  11. Reguła „TReset” - przywraca oryginalne działanie wskazanych trymerów
 10. Tuning - zegary i wyświetlacz
  1. Zegary
  2. Wyświetlacz
 11. Pamięć modeli - karta SD
Ostatnio edytowano o 19/02/2012 20:49:21
Zasilony przez Anwiki • 0.056 sec • 2.51 MB