Opis sprzętu: Symulator i tryb UCZEŃ

Autor El.Szaman

Problem

W oryginalnym stanie w Turnigy 9X (z oryginalnym modułem radiowym) nie działa w sposób prawidłowy tryb "SLAVE" oraz nie da się aparatury używać jako kontrolera symulatorów. Aby uzyskać prawidłowe działanie należałoby uprzednio wyjąć moduł nadajnika, ale nie jest to ani wygodne, ani bezpieczne. Wiszący na cieniutkim kablu koncentrycznym moduł prędzej czy później się urwie. Aby móc w pełni wykorzystywać aparaturę należy ją nieco przerobić. Modyfikacja może zostać wykonana np. tak:

Przygotowanie

Należy oczyścić z lakieru fragment ścieżki drukowanej na odcinku nieco dłuższym niż przewidywany rezystor a następnie ją przeciąć.
Przygotowane miejsce do wlutowania rezystora:

Lutowanie

W tak przygotowane miejsce należy wlutować rezystor 1 kOhm min 0,25W
Przylutowany rezystor:

Ostatnio edytowano o 16/06/2012 13:29:30
Zasilony przez Anwiki • 0.056 sec • 2.5 MB