Opis sprzętu: Otwieramy aparaturę

Autor El.Szaman

PRZYPOMINAM, że nie ponoszę ŻADNEJ odpowiedzialności za możliwe uszkodzenia aparatury. Wszelkie przeróbki dokonujecie na własne ryzyko!!!

Na początek poznajmy stan oryginalny aparatury. Po odkręceniu 6 wkrętów możemy rozdzielić „górę” i „dół” rozpinając ostrożnie złącze wielostykowe umieszczone na płycie głównej. NIE należy ciągnąć za kabelki, są one dość delikatnie zaciśnięte we wtyku i łatwo je urwać. Rozpinamy wielozłącze podważając wtyk np. odpowiednio dobranym śrubokrętem uważając aby nam się nie ześlizgnął – możemy łatwo uszkodzić obwody drukowane!!!

Górna cześć aparatury od środka:

Dolna cześć aparatury od środka:

Płyta główna z procesorem ATMega64 (tu wersja v2):

Płytka głównego wyłącznika aparatury:

Ostatnio edytowano o 28/01/2012 13:01:26
Zasilony przez Anwiki • 0.056 sec • 2.5 MB