W jaki sposób przypisać przełącznik 3 pozycyjny do kanału?

Opublikowano 27/01/2012
W jaki sposób przypisać przełącznik 3 pozycyjny do kanału?
Najprościej wybrać mikser 2-go poziomu, ustawić krzywą (Krz). Jako wejście wybrać Fmod (przełącznik 3-pozycyjny) Jako wyjście -> kanał do którego chcemy się podłączyć. Warunek ustawić na "Zaw. wł" (o ile oczywiście to przypisanie ma działać zawsze).

Przełączając przełącznik 3-pozycyjny widać na wykresie jakim pozycją wykresu odpowiadają poszczególne jego pozycje (-100, 0, 100) ponieważ aktualny odczyt zaznaczony jest pionową linią na wykresie.

Teraz należy przestawić punkt -100,-100 na wartość jaką chcemy mieć w położeniu "N" przełącznika. Np -100,-50 (to da nam wyjście -50 dla pozycji "N"). Kolejno dodajemy punkt 0,0 (najwygodniej to zrobić w pozycji "środkowej" przełącznika, wtedy wstawiany punkt znajdzie się od razu na właściwym miejscu). Punkt oczywiście można przesunąć np na pozycje: 0,20

Został jeszcze 3 punkt 100,100 który również przesuwamy na oczekiwaną pozycję np 100,80.

W ten sposób mamy ustawiony kanał który dla każdego z położeń 3-pozycyjnego przełącznika przyjmuje inną wartość (w tym przykładzie -50,20,80)

Można to jeszcze ustawić na wiele innych sposobów, ale ten jest najbardziej "optymalny" (najszybszy, wszystko w jednym miejscu i zajmuje najmniej zasobów).
Ostatnio edytowano o 11/03/2012 20:39:32
Zasilony przez Anwiki • 0.056 sec • 2.5 MB