Opóźnienie wyjścia sterowanego przełącznikiem

Opublikowano 21/02/2012
Chciałem uzyskać opóżniony ruch serwa od punktu A do B po przełączeniu TCUT w jedną pozycję i od B do A po przełączeniu TCUT w drugą pozycję. Granice A i B wyznaczają zmienne Var1 i Var2.
Twój problem można rozwiązać na kilka sposobów:
Rozwiązanie 1. Tylko miksery... (niezależne ustawienie szybkości w górę i w dół)
Miksery 1-szego poziomu:
  1) CPY	VAR1->Mix5	wsp:100%, expo:0,	warunek: TCUT = TAK
  2) CPY	VAR2->Mix5	wsp:100%, expo:0,	warunek: TCUT = NIE
To rozwiązuje problem przełączania wartości.

Miksery 2-go poziomu:
1) OPU	Mix5->Out8	szybkość: 100,100	warunek: Zawsze wł.
Rozwiązanie 2. Tylko maszyna stanowa... (łączne ustawienie szybkości w górę i w dół)
  1) Kopia VAR1->OUT8      warunek: TCUT = TAK, warunek dodatkowy (brak) " "
  2) Kopia VAR2->OUT8      warunek: TCUT = NIE, warunek dodatkowy (brak) " "
  3) Zwolnij: OUT8, zwolnij:100 warunek: Zawsze wł, warunek dodatkowy (brak) " "
Rozwiązanie 3. Hybrydowe ;) (również tylko jedno ustawienie prędkości)
Miksery 2-gi poziom:
  1) CPY	VAR1->Out8	wsp:100%, expo:0,	warunek: TCUT = TAK
  2) CPY	VAR2->Out8	wsp:100%, expo:0,	warunek: TCUT = NIE
Maszyna stanowa
  1) Zwolnij: OUT8, zwolnij:100	warunek: Zawsze wł, warunek dodatkowy (brak) " "

UWAGA Poniższe rozwiązanie jest niepoprawne:
Miksery 2 poz:
  1) OPU VAR1->OUT8  szybkość -100,100  warunek: TCUT
  2) OPU VAR2->OUT8  szybkość -100,100  warunek: !TCUT
To powód problemów. Mikser opóźniający "powoli" dostosowuje swoje wyjście do wejścia. (Wyjście to nie jest w tym przypadku OUT8! ale wartość jaką mikser do niego dodaje.) Tutaj jednak każde z wejść (Var1 i Var2) jest niezmienne! Nie ma więc czego zwalniać...

Druga sprawa. Taki mikser po włączeniu rozpoczyna od "0"! (jest to w instrukcji), chyba że pamięta jeszcze swój poprzedni stan. To ograniczenie trudno przeskoczyć, gdyż wpisane jest w samą zasadę działania tego miksera. Potrzebna jest poprzednia wartość "wyjścia" miksera, a tu jej jeszcze nie mamy. Stąd zapewne pozornie dziwne działanie "przeskok na środek i zwolnienie od połowy"

Jeszcze jedno, warto zapamiętać, że w standardowym podejściu nie opłaca się przełączanie kilku różnych mikserów opóźniających. Lepiej modyfikować ich wejścia.
Ostatnio edytowano o 21/02/2012 12:32:54
Zasilony przez Anwiki • 0.056 sec • 2.5 MB