FAQ Gdzie mogę znaleźć w tym sofcie rewersy?

Opublikowano 26/01/2012
FAQ Mam takie pytanie, gdzie mogę znaleźć w tym sofcie rewersy?
FAQ Rewers można zaprogramować w 3 miejscach, w zależności od tego co chcemy osiągnąć.

  1. Klasycznie, jeżeli serwo zainstalowane jest tak, że wymaga stosowania rewersu, to uruchamiamy go podczas centrowania serw. Przytrzymanie klawisza MENU powyżej 3 sekund i puszczenie, odwraca wybrany kanał. (menu: PODSTAWY -> CENTROWANIE SERW, lub MODEL->WYJŚCIA (serwa)). Taki rewers ważny będzie dla całej konfiguracji konkretnego modelu. Przykład serwa zamontowane na skrzydłach (jedno z nich zwykle pracuje w rewersie)
  2. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni np do odwrotnie działającego drążka gazu (wyłącza się od siebie). To uruchamiany rewers w kalibracji drążków (KONFIGURACJA -> Kalibracja drążków). Rewers uruchamia się analogicznie jak ten przy serwach (przez wciśnięcie i przytrzymanie klawisza MENU powyżej 3 sekund. Po puszczeniu wartości Minimum i Maksimum zostaną zamienione). Taki rewers będzie używany dla wszystkich konfiguracji (dla każdego wczytanego modelu).
  3. Rewers wynikający z potrzeby konfiguracji działania modelu. Np ustawienie Aileron na lotkach wymaga aby poruszały się one w przeciwnych kierunkach. Takie zachowania ustawiamy na mikserach.
    MAIL -> Out1 (Kop: wsp: 100 Expo:0)
    MAIL -> Out2 (Kop: wsp: -100 Expo:0)
    Takie ustawienie "działa" tylko w jeżeli aktywny jest właściwy mikser (spełniony jest warunek jego uruchomienia). Dla przykładu może działać w określonej fazie lotu.
Ostatnio edytowano o 27/01/2012 20:23:51
Zasilony przez Anwiki • 0.056 sec • 2.5 MB