User manual

RadioClone user manual

Table of contents

 1. Introduction
 2. What is RadioClone?
 3. First contact
  1. Main Screen
  2. Keys
  3. Menu structure
 4. Basic assumptions
  1. Variables
  2. Conditions and switches (internal state)
  3. Mixers
  4. State Machine
  5. Main Program Loop
  6. Trimmers
 5. Before you start - configuration of the radio
  1. Calibration of the sticks and knobs
  2. The level of the battery voltage alarm
  3. LCD configuration
  4. Radio channel
  5. Software version
  6. Trimmers
  7. Expert mode
 6. Getting Started - Basic model configuration
  1. Model Info
  2. Outputs - centering
  3. variables of the model
  4. Set the input
  5. Trener (PPM IN)
  6. visualization
 7. Moving on - the configuration model
  1. Renaming
  2. Output (servo) - Advanced Calibration
  3. visualization
 8. Miksery
  1. Mikser: Kopia (Kop)/(Rew)
  2. Mikser Krzywa (Krz)
  3. Mikser Proporcjonalny (pro)
  4. Mikser opóźniający (opu):
  5. Mikser proporcjonalnie opóźniający (POu):
  6. Mikser Pusty (???):
 9. Maszyna stanowa
  1. Reguła ”Stan” - zmiana stany wirtualnych przełączników:
  2. Reguła „Ustaw” zmiana wartości zmiennej:
  3. Reguła „Kopia” - kopiuje jedną zmienną na drugą
  4. Reguła „Zreset” - kasuj zegar
  5. Reguła „Zgo” - uruchamia zegar
  6. Reguła „ZStop” - zatrzymuje zegar
  7. Reguła „ZCycle” - przełącza zegar pomiędzy stanem włączonym a wyłączonym
  8. Reguła „Beep” - wydaje dźwięk jeżeli warunek został spełniony
  9. Reguła „Zwolnij” - Zwalnia szybkość zmian konkretnego wyjścia do zadanego poziomu
  10. Reguła „TPrzyp” - przypisuje wybrany trymer do zmiennej modelu
  11. Reguła „TReset” - przywraca oryginalne działanie wskazanych trymerów
 10. Tuning - timers and display
  1. Clocks
  2. display
 11. Memory models - SD
Last edited on 02/19/2012 20:49:21
Powered by Anwiki • 0.056 sec • 2.49 MB