Hardware description: Back light instalation

The transmitter can upgraded by installing Turnigy display backlighting. Sold, inter alia, in HobbyKing. Standard backlight is always on, there'll show how to mod it, to allow automatic control it by RadioClone.

Backlight mod

(TODO)

Installation

(TODO)

Zamiana miejscami przycisków "+" i "-"

Ponieważ instalacja podświetlenia wymaga demontażu płyty głównej aparatury, pod którą znajdują się m.in. przyciski "+" (plus) i "-" (minus), jest to dobry moment na zamienienie ich miejscami.

Oryginalne oprogramowanie interpretuje lewy przycisk jako plus, a prawy jako minus. Natomiast alternatywne oprogramowanie, jak np. RadioClone, interpretuje je w bardziej naturalny sposób, gdzie plus jest po prawej stronie. Aby oznaczenia na przyciskach pozostały spójne z ich funkcjami, po zmianie oprogramowania, należy oba przyciski zamienić miejscami.

Ponieważ przyciski odlane są, wraz z ramką, z jednego kawałka tworzywa, konieczne jest ich wycięcie z ramki, a następnie wklejenie w ramkę odwrotnie. Poniżej zdjęcie ramki z zamienionymi i wklejonymi CA przyciskami oraz zdjęcie aparatury z zamontowaną ponownie ramką.

Last edited on 06/18/2012 21:12:41
Powered by Anwiki • 0.052 sec • 2.48 MB